ورود به سايت
 جستجو
 
 
 
 
 
 
 

 

نانولیتیم های فلزی

 

فلز لیتیم که از جمله فلزات بسیار اکتیو به شمار می رود ؛  یکی از نیازهای حیاتی صنایع کشور می باشد این فلز با توجه به کاربرد آن در صنایع نظامی - تامین این فلز از منابع خارجی مقدور نمی باشد - هم اکنون تولید آن در مرحله مطالعاتی می باشد.