ورود به سايت
 جستجو
 
 
 
 
 
 
 

 

طرحهای در دست اقدام

این گروه تحقیقاتی با امکانات آزمایشگاهی مناسب و توان علمی بالای کارشناسان  خود اقدام به تحقیقات وسیعی بر روی مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف به شرح ذیل نموده است: