ورود به سايت
 جستجو
 
 
 
 
 
 
 

 

شرکت نانو پارس اسپادانا تولید کننده نانوذرات و کاتالیست ها می باشد .این شرکت برای تولید نانو ذرات از روش ابداعی محققان خود که روش shoj نام گذاری شده است استفاده می کند.