نانو کامپوزیت های زمینه سرامیکی

با توجه به اینکه فلزاتی نظیر نیکل ، کبالت و مولیبدن که کاربرد وسیعی در صنایع هوا فضا و توربین های گازی دارند فلزات نرم و انعطاف پذیری می باشند و قیمت گزافی دارند؛ کامپوزیت های زمینه سرامیکی با وارد کردن ذرات سرامیکی نظیر TiO2 Al2O3در ساختار فلزی، سختی و نقطه ذوب این فلزات را به شدت افزایش می‌دهند.
شرکت نانو پارس اسپادانا در زمینه تولید کامپوزیت های ( Co و Ni) بر پایه اکسید آلومینیوم در مرحله تحقیقاتی به نتایج مثبت رسیده و در حال حاضر در مرحله آزمایشگاهی می‌باشد.