نانو تيتانيم دی برید

تیتانيم دی برید ؛ یک نسوز بسيار قوي با نقطه ذوب بالا حدود ˚3650 (درجه) و قابليت جذب نوترون وهمچنين رسانايي حرارتي و الكتريكي بسيار بالا (در حد فلزات) کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله صنایع هسته ای دارد.
این طرح نیز در فاز آزمایشگاهی می باشد.