گروه تحقیقاتی نانوپارس

گروه تحقیقاتی نانوپارس

گروه نانو پارس اسپادانا متشکل از متخصصین و کارشناسان رشته های شیمی ، مکانیک سیالات ، بیولوژی ، پلیمر و فیزیک می باشد که در سال 1380 در زمینه نانو ذرات شروع به فعالیت کرد ؛ و نتایج بسیار مطلوبی را بدست آورده اند از جمله ابداع روش نوین تولید نانو ذرات به نام shoj است ، که با استفاده از این روش موفق به تولید نانو ذرات اکسید روی ، گاما آلومینا ، اکسید مس ، لیتیم کبالت اکساید شده اند . این شرکت در حال حاضر با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی توانسته هسته های پژوهشی ایجاد کند که پروژه هایی را در دست اجرا دارند. بدینوسیله این گروه تحقیقاتی از تمام محققین و متخصصین علم نانو تکنولوژی و همچنین مراکز تحقیقاتی دانشگاهی دنیا دعوت به همکاری می نماید و آماده دریافت پیشنهاد های همکاری در زمینه نانو تکنولوژی در شاخه ها ی مختلف آن است .

نانو پارس اسپادانا

نانو پارس اسپادانا